Genel Bilgiler
  Umre Nedir?

"Umre" kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak umre, "Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan” ibarettir.


Umrenin iki farzı vardır: İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart; tavaf, rükündür. Vacipleri ise sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır.


Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir.


Umrenin pek çok fazileti vardır. Özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı pek çoktur. Hz. Peygamber umre hakkında şöyle buyurmaktadır :


"Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler"


"Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir."

 
Genel Bilgiler
* Hac Malzemeleri Hakkında
* Umre Nedir?
* Hac Nedir?